آقا دامادها هرچقدر هم که برای عروسی شان ذوق داشته باشند، اما اغلب حال و حوصله زیادی برای گشت زدن در بازار طلافروشی و جواهرفروشی ها، امتحان کردن مدل های مختلف حلقه و... ندارند، حداقل نه به اندازه شما. پس شاید بد نباشد قبل از اینکه برای انتخاب حلقه اقدام کنید، همراه با همسرتان نگاهی به این آلبوم بیندازید تا ذوق و سلیقه آقا داماد دستتان بیاید.