کت و شلوار دامادی به اندازه لباس عروس خانم مهم است . هنگامی که با دقت و اصولی انتخاب شود میتواندببرازندگی و شیکی آقای داماد را هم تکمیل کند .