این مدل گل سینه های داماد را ببینید و ایده بگیرید . گل طبیعی میتواند ترکیب متفاوت و چشمگیری به لباس دامادی شما و یا ساقدوشانتان بدهد.